Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Sociologisk analys

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen är obligatorisk för kandidatprogrammet i sociologi. Den är också valbar för dig som läst fortsättningskurs i sociologi (SOCA06).

SOCC02, Sociologi: sociologisk analys.

Du fördjupar din förmåga att formulera forskningsfrågor, arbeta med sociologiska metoder, begrepp och begreppsbildningar, samt operationalisering och analys. Stor vikt läggs vid att utveckla din förmåga till teoretiskt förankrad analys, samt din förmåga att identifiera och formulera teoretiska och metodologiska frågeställningar inom det sociologiska forskningsområdet.

Kursens syfte är att förbereda dig för självständigt analytiskt arbete genom att fördjupa kunskaperna i sociologisk analys och metod samt förmågan att använda olika sociologiska begrepp och perspektiv. Dessutom fördjupas kunskaper i både kvantitativ och kvalitativ metod varvid samma utrymme ägnas åt båda metodinriktningarna. På kursen tränar du analys genom att studera både kvalitativa och kvantitativa data med fokus på textanalys och surveydata. Kursen är indelad i tre moment.

Moment 1 Kvantitativ analys (6 hp). Här tränas du i teoretiskt grundad, statistisk analys. Du får fördjupa dig i ett eller flera teoretiska teman och sedan med hjälp av olika statistiska analystekniker analysera sekundärdata relaterat till detta/dessa teman. 

Moment 2 Kvalitativ analys (6 hp). Här tränas du i teoretiskt grundad analys av kvalitativa data. du får fördjupa dig i ett eller flera teoretiska teman och sedan med hjälp av olika analystekniker analysera textmaterial relaterat till detta/dessa teman. 

Moment 3 Forskningsöversikt (3 hp). Här tränas du i att sammanställa vetenskaplig litteratur inom ett område du själv väljer. Förslagsvis det ämne du ska skriva om i din kandidatuppsats.

OBS: Kursen ges inte separat utan i ett kurspaket (kurspaket 2, PSO02) tillsammans med uppsatskursen (SOCK10, 15 hp). Läs mer om kurspaket 2 på https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-PSO02

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i sociologi där kursen Sociologi: Fortsättningskurs (SOCA06), 30 högskolepoäng, eller motsvarande ingår.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Kan enbart ansökas som en del av ett kurspaket.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Sociologisk analys är 25 000 SEK.