Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Kandidatkurs, distans

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens syfte är att erbjuda fördjupad teoretisk och metodologisk kunskap inför examensarbetet. Stor vikt läggs vid att fördjupa din förståelse för och kunskaper om sociologins perspektiv och begrepp och hur dessa används analytiskt. Kursen avslutas med författandet av ett examensarbete.

SOCK07, Sociologi: Kandidatkurs. Startar hösttermin. (Du är behörig till kandidatkursen efter att du har läst grund- och fortsättningskurs, dvs 60 hp, i ditt ämne. Det kan även finnas krav på vissa moment.) Distanskurs som ges på halvfart.

Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1. Teori (7,5 högskolepoäng)

Kursens syfte är att bredda och fördjupa kunskaperna i sociologiska perspektiv och begrepp samt uppöva ditt kritiska tänkande och analytiska förmåga.

Delkurs 2. Metod (7,5 högskolepoäng)

Kursen tar upp såväl vetenskapsteoretiska som metodologiska frågeställningar. Kunskaperna i både kvantitativ och kvalitativ metod fördjupas. Du tränar din förmåga att självständigt söka material och litteratur samt på ett metodologiskt medvetet sätt tillämpa kvalitativ och kvantitativ metod.

Delkurs 3. Examensarbete (15 högskolepoäng)

Kursens huvudmoment består av författandet av ett vetenskapligt examensarbete av begränsat omfång. I anslutning anordnas handledning och seminarieövningar. Vid ett examinationsseminarium ska du opponera på ett annat examensarbete.

Läs mer

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/kandidatkurser-pa-grundniva

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt Sociologi 1-60 högskolepoäng.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

30 augusti 2021 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,71
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)20,15
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,35
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)165,0

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 45 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Kandidatkurs, distans är 50 000 SEK.