Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Kandidatkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kandidatkursen ger dig möjlighet att arbeta självständigt och kritiskt med sociologiska frågeställningar. Efter kursen kommer du vara väl förberedd både för vidare studier på avancerad nivå och för att kunna bidra på olika sätt inom arbetslivet. Kursens syfte är att fördjupa dina teoretiska och metodologiska kunskaper och färdigheter. Du får arbeta med kontrasterande sociologiska metoder, begrepp och begreppsbildningar. Kursens huvudmoment är författandet av ett examensarbete (en uppsats).

OBS! Ges för sista gången höstterminen 2021.

 

SOCK08, Sociologi: Kandidatkurs. Ges hösttermin och vårtermin. Du är behörig till kandidatkursen efter att du har läst grund- och fortsättningskurs, dvs 60 hp, i ämnet. Kursen har två spår: A) Sociologi och B) Socialpsykologi. På vårterminen ges både A- och B-spår, på höstterminen ges endast A-spåret.

  • Spår A passar bäst för dig som läst SOCA06 (fortsättningskurs i sociologi)
  • Spår B passar bäst för dig som läst SOCA09 (fortsättningskurs i socialpsykologi)

För dig som läst SOCA09 och väljer att läsa kandidatkurs på höstterminen (spår A) kommer det att krävas en stor arbetsinsats i kvantitativ metod.

A-spår Sociologi (ges både höst- och vårtermin, passar dig som läst SOCA06)

Delkurs 1 Teori

Sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng. Delkursens syfte är att fördjupa dina kunskaper i sociologiska begrepp och perspektiv. Inom ramen för denna delkurs ska du identifiera teorier som är relevanta för ditt examensarbete.

Delkurs 2 Metod

Generell metod, 7,5 högskolepoäng. Delkursen tar upp såväl vetenskapsteoretiska som metodologiska frågeställningar. Dessutom fördjupas dina kunskaper i både kvantitativ och kvalitativ metod. Samma utrymme ägnas åt båda dessa metodinriktningar.

Delkurs 3 Examensarbete

Examensarbete, 15 högskolepoäng. Kursens huvudmoment består av författandet av ett vetenskapligt examensarbete. I anslutning anordnas handledning och seminarieövningar. Vid ett examinationsseminarium ska du opponera på ett annat examensarbete, samt försvara ditt eget arbete.

B-spår Socialpsykologi (ges endast vårtermin, passar dig som läst SOCA09)

Delkurs 1 Teori

Sociologisk teori, socialpsykologisk inriktning 7,5 högskolepoäng. Delkursen syfte är att fördjupa dina kunskaper i sociologiska begrepp och perspektiv, i synnerhet inom områdena socialpsykologi och kultursociologi. Inom ramen för denna delkurs ska du identifiera teorier som är relevanta för ditt examensarbete.

Delkurs 2 Metod

Metod med kvalitativ inriktning, 7,5 högskolepoäng. Delkursen tar upp såväl vetenskapsteoretiska som metodologiska frågeställningar. Dessutom fördjupas kunskaperna i både kvantitativ och kvalitativ metod. En viss tonvikt ligger vid kvalitativ metod. Inom ramen för delkursen ska du identifiera vilka metoder som är relevanta för ditt examensarbete. 

Delkurs 3 Examensarbete

Examensarbete, 15 högskolepoäng. Kursens huvudmoment består av författandet av ett vetenskapligt examensarbete. I anslutning anordnas handledning och seminarieövningar. Vid ett examinationsseminarium ska du opponera på ett annat examensarbete, samt försvara ditt eget arbete.

Läs mer

Se Sociologiska institutionens webbplats för mer information om de olika spåren. https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/kombinera-fristaende…   

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Mer om utbildningen hittar du på https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/kandidatkurser-pa-grundniva

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt fullgjorda kursfodringar i sociologi om 60 högskolepoäng, grundkurs och fortsättningskurs, eller motsvarande, där minst 15 högskolepoäng utgör metod.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 22 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Kandidatkurs är 50 000 SEK.