Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Socialpolitisk styrning och management

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

SOCN17, Sociologi: Socialpolitisk styrning och management (Sociology: Social Policy and Welfare Management) Ges hösttermin. Masterkurs/Avancerad nivå. (För att vara behörig till kurser på avancerad nivå måste du först ha blivit godkänd på kandidatnivå.) Kursen ges på engelska.

I kursen analyseras många olika aspekter av socialpolitiken, bl.a. utbildning och personalutveckling, sysselsättning, riskhantering, bidragssystem, familjestöd och sjukvård utifrån följande frågeställningar:

  • Vilket ansvar har staten och det offentliga för finansiering och tillhandahållande av social välfärd? Frågan behandlas både historiskt och internationellt-komparativt.
  • Vem blir föremål för statsfinansierad social välfärd och vilka kriterier och villkor tillämpas för att avgöra vem som är behörig? Hur kan behov mätas effektivt?
  • Hur kan välfärdsinsatser genomföras verksamt och effektivt?
  • Vilka nyheter inom socialpolitiken och vilka reformer från senare tid har haft en betydelsefull (såväl negativ som positiv) inverkan på genomförandet och resultaten av välfärdsinsatser?
  • Vad kan utvärderingar av socialpolitiska insatser säga om kostnaden och nyttan av genomförandet av olika insatser och strategier?
  • Hur har statens, frivilligorganisationers och vinstdrivande verksamheters roller förändrats när det gäller att erbjuda välfärdstjänster?
  • Hur har allmänhetens syn på detta förändrats, i synnerhet mot bakgrund av nyare förändringar inom den offentliga sektorn (t ex krav på mätbarhet, upphandling av privata företag etc)?

Läs mer

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Mer om utbildningen hittar du på https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/avancerad-niva-masterkurser

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

At least 150 credits including a Bachelor's thesis in one discipline in Social Sciences, or another corresponding subject. English 6/English Course B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 29 oktober 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 9 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Socialpolitisk styrning och management är 27 500 SEK.