Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Praktik

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

SOCN21, Praktik, 30 hp. Denna kurs är ämnad för studenter på Sociologiska institutionens masterprogram SASAN, SASCO och SACCR och är valbar under programmets tredje termin (hösten).

Kursens syfte är att ge studenterna möjlighet att lära sig yrkesrelevant kunskap, utveckla en sociologisk/socialantropologisk blick som gör det möjlighet att samtidigt förstå och se möjligheterna för att tillämpa sociologiska/socialantropologiska kunskaper och färdigheter på arbetsuppgifter och uppdrag inom organisationen. Därför beviljar kursen tid och poäng för både yrkesutövning och akademisk analys av genomförda aktiviteter och kontextuella faktorer i arbetsmiljön.

Kursen varar cirka 15 veckor med en genomsnittlig arbetsvecka på 30-35 timmar.

Resten av tiden (upp till heltid) ska avsättas till akademiska aktiviteter, vilka inkluderar att delta i undervisning (föreläsning och seminarier), föra loggbok samt arbeta med examinationsuppgifterna.

I loggboken beskriver studenten de primära aktiviteter som utförs under praktiken. Anteckningar bör ske löpande kronologiskt (gärna dagligen men åtminstone en gång i veckan) och loggboken ska efter avslutad praktik vidimeras av handledaren på praktikplatsen. Examinationsuppgifterna består av en mittseminarierapport (som avhandlas på ett mittseminarium) och ett reflektionspaper (som avhandlas på ett
slutseminarium).

Kursens specifika lärandemål finns i kursplanen: https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/SOCN21

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

Britt Marie Rönn

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Kursen läses på Sociologiska institutionen. Besök vår webbplats här.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

30 högskolepoäng på avancerad nivå i sociologi alternativt socialantropologi eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Praktik är 62 500 SEK.