Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskap: Miljö- och planetär politik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Under de senaste decennierna har det blivit allt tydligare att mänskligt driven resursanvändning och miljöförändring orsakar föroreningar, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar i en skala som äventyrar jordens beboelighet. För att förstå och förklara dessa miljö- och hållbarhetsutmaningar krävs teoretisk och empirisk kunskap om varför politiska åtgärder hittills varit otillräckliga för att hantera dem på en planetär skala, och varför lämpliga åtgärder än idag framstår som ogripbara och svåra att genomföra. Kursen introducerar hur både ett miljöperspektiv och ett planetärt perspektiv är nödvändigt för att förstå oförmågan att hantera miljöproblem liksom för att peka ut vägar för att hantera dem bättre. Ett planetärt perspektiv bygger på att den politik som genomdrivs baseras på ett bredare angreppssätt som spänner över såväl politikområden som politiska nivåer. En planetarisk politik utgår från de ekologiska gränser som naturen sätter. Kursen behandlar grön politisk teori, gröna rörelser och politiska partier, internationella överenskommelser och miljöpolicys på olika politiska nivåer. Fokus ligger på kunskap om maktasymmetrier, olikartade intressen och motstridiga normer både som hinder för politisk handling och som områden för potentiell förändring. Kursen är uppdelad i fyra delar: (1) begrepp och teorier, (2) politikområden, (3) politiska nivåer samt (4) hållbara framtider.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Statsvetenskapliga institutionen

Besöksadress
Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lund

Postadress
Box 52, 221 00 Lund

https://www.svet.lu.se/

Daniel Alfons

Studievägledare

+46 46 222 89 50

daniel [dot] alfons [at] svet [dot] lu [dot] se

Mats Janér

Studievägledare

+46 46 222 80 48

mats [dot] janer [at] svet [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp i statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap eller motsvarande, inklusive examensarbete i något av dessa ämnen, samt ytterligare 60 hp i helt avslutade kurser.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

1 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Statsvetenskap: Miljö- och planetär politik är 31 250 SEK.