Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska som andraspråk: Kandidatkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

I kandidatkursen inom ämnet Svenska som andraspråk får du möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper om svenska språket och forskning om andraspråksinlärning.

Note that this course requires basic eligibility in Swedish (Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 or Tisus). If you are looking for beginner's courses in Swedish, they are called Swedish as a foreign languages/Svenska som främmande språk.

Vem vänder sig kursen till?

Kurserna i ämnet Svenska som andraspråk vid Lunds universitet riktar sig i första hand till dig som undervisar eller vill undervisa svenska för invandrare (SFI) eller svenska som andraspråk i skolan eller är intresserad av det akademiska ämnet svenska som andraspråk. Kursen förutsätter att du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.

För att du ska vara behörig till kandidatkursen ska du vara klar med Grundkurs I, Grundkurs II, Fortsättningskurs I och Fortsättningskurs II (60 hp). 

Om du vill ha en kurs där du kan utveckla din egen språkförmåga ska du leta efter kurser i Svenska för studerande med utländsk bakgrund (om du redan har behörighet i svenska för högskolestudier) eller Svenska som främmande språk (om du ännu inte har behörighet i svenska).

Vad innehåller kursen?

Kandidatkursen i svenska som andraspråk består av:

  • en valbar delkurs inom ramen för ämnena svenska och svenska som andraspråk
  • en delkurs i metodik
  • en kandidatuppsats.

Period 1 av höstterminen

Under hösten 2024 kan du välja mellan följande delkurser: 

Ordinlärning och ordförrådets utveckling i andraspråkssvenska: I kursen ges en introduktion till aktuell forskning, teorier och metoder för ordinlärning i ett andraspråk. Särskilda svårigheter för ordinlärning i svenskan tas upp. Du får, med hjälp av olika metoder för att bedöma ordförrådets utveckling, genomföra egna bedömningar av autentiska texter. Du får också träna på att känna igen lexikala svårigheter utifrån olika texttyper med fokus på läromedel. Schema och litteraturlista finns på kurshemsidan: https://www.sol.lu.se/kurs/SVEC31.

Period 2 av höstterminen

Under andra hälften av höstterminen läser du delkursen Andraspråksinlärning i ett vetenskaplig perspektiv, där du får en god inblick i nyare forskning om andraspråksinlärning, med fokus på såväl resultat som hypoteser och resultat. I delkursen introduceras också vetenskaplig teori och metod som förberedelse till uppsatskursen. Schema och litteraturlusta finns på kurshemsidan: https://www.sol.lu.se/kurs/SVEB27. 

Vårterminen

I uppsatskursen, som ges under våren, lär du dig att självständigt urskilja, formulera och ur olika aspekter diskutera vetenskapliga problem samt föreslå lösningar. Samtidigt befäster du din skicklighet i att använda svenska i tal och skrift, i synnerhet inom den vetenskapliga genren.

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen innehåller regelbundna lektioner på Zoom. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden.

Kursen startar varje höst och ges på halvfart över två terminer (hösttermin + vårtermin). 

Kursens placering i din studiegång

Alla delkurser förutom uppsatskursen kan läsas som fristående kurs om 7,5 hp, och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Studieämnet Svenska som andraspråk kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatnivå (1–90 hp), och ämnet kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i ämnet Svenska som andraspråk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Marina Hansson

Studievägledare

+46 46 222 84 60

marina [dot] hansson [at] kansliht [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande och kunskaper motsvarande SVAA21 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs I, 15 hp, och SVAA22 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs II, 15 hp

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska som andraspråk: Kandidatkurs är 57 500 SEK.