Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska med språkvetenskaplig inriktning, del 1

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

I denna halvfartskurs får du en introduktion till svensk språkvetenskap med särskilt fokus på grammatik, textanalys och språkhistoria.

Vad innehåller kursen?

På vår första del av grundkursen i svenska lär du dig att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till det svenska språket och dess användning. Kursen består av följande fem delkurser:

I delkursen Svensk grammatik lär du dig om språkets byggstenar på djupet. Du tränar dig i att analysera och beskriva svenska språket på ord-, fras- och satsnivå, med avseende på form, funktion och betydelse. Delkursen ger en viktig grund för alla som vill arbeta med språket. Om vi vill förstå varför det ibland blir fel, eller hur man kan formulera något bättre, är den grammatiska verktygslådan oumbärlig.

I delkursen Textkunskap och textanalys lär du dig språkvetenskaplig textanalys. Du tränar dig i att beskriva texters och genrers stil och språkliga drag med hjälp av textanalytiska verktyg. Du får insikter i vad som gör texter läsbara och begripliga och du lär dig se hur texters utformning skapar en viss förståelse hos läsaren, och på så vis kan användas för att övertyga, manipulera eller på olika sätt styra läsarens tolkning av innehållet.

I delkursen Texter, genrer och diskurser får du en fördjupad förståelse för hur text- och diskursanalys kan användas för att arbeta med texter och kommunikation i samhället, med fokus på form, funktion och begriplighet. Du får lära dig om några olika teorier som är relevanta för sakprosaanalys, såväl som hur exempelvis kristisk diskursanalys och visuell textanalys tillämpas i konkret arbete med texter från olika samhälleliga genrer.

I delkursen Grammatisk beskrivning och analys får du en fördjupad och breddad kunskap om svenska språkets struktur. Du lär du dig att använda grammatiska verk, framförallt Svenska Akademiens grammatik, och att kritiskt granska och diskutera normering och beskrivning inom grammatiken. Du får även en introduktion till svensk fonologi och fonetik.

I delkursen Svensk språkhistoria får du lära dig om svenska språkets utveckling från runtid till circa 1900. Du studerar utveckling på olika språkliga nivåer baserat på texter från olika tider och inom olika genrer. Du lär dig också om vilka språkförändringsmekaniker och samhälleliga förändringar som kan ligga bakom språkförändringarna.

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på campus, på halvfart över två terminer (höst+vår). Kursen startar varje hösttermin.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att arbeta med det talade eller skrivna ordet. Det kan vara som journalist, förlagsredaktör, tolk eller översättare, men det kan också vara som lärare, jurist, psykolog eller läkare. Även du som siktar på ett jobb inom administration och myndigheter kan med fördel bygga ut din examen med svenska, eftersom ämnet ger såväl en förståelse för språkets betydelse som praktiska färdigheter.

Skolämnet svenska är på universitetsnivå uppdelat i svenska och litteraturvetenskap. Om du vill ansöka till en kompletterande pedagogisk utbildning för att bli lärare i svenska är grundkursen i svenska i kombination med studier i litteraturvetenskap en möjlig väg dit.

Kursens placering i din studiegång

Denna kurs, tillsammans med Svenska med språkvetenskaplig inriktning, del 2, motsvarar Svenska med språkvetenskaplig inriktning 1–60 hp.

Studieämnet Svenska kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp), och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Marina Hansson

Studievägledare

+46 46 222 84 60

marina [dot] hansson [at] kansliht [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska med språkvetenskaplig inriktning, del 1 är 57 500 SEK.