Svenska: Litterär stilistik

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Vad gör Kerstin Ekman, Sara Stridsberg, Jens Lapidus eller Jonas Jonasson med språket för att trollbinda sina läsare?

Är du intresserad av hur det skönlitterära språket ser ut och fungerar? Då är litterär stilistik en kurs för dig. Litterär stilistik är ett ämne som fyller en lucka mellan språkvetenskap och litteraturvetenskap. Här tittar vi inte på litteraturen som verk utan som språk. Hur bygger orden och meningarna upp noveller, romaner, dikter och dramer? Vad gör författaren med språket? I kursen får du använda dina redan inhämtade kunskaper om grammatik och text på analys av skönlitterär text, men du får också lära dig särskilda infallsvinklar och metoder för att fördjupa dina kunskaper. Kursen avslutas med en självständig analys av en skönlitterär text som du själv väljer i samråd med läraren. På kursen lägger vi också vikt vid hur man kan arbeta med skönlitterära texter i skolans värld. 

Kursens placering

Kursen ges på fortsättningsnivå och förutsätter att du har läst en grundkurs i språk tidigare och har grundläggande kunskaper i textanalys. Den ges inom ramen för kandidatkursen i svenska, språklig inriktning, men kan också läsas som fristående kurs.

Litterär stilistik kan också läsa på avancerad nivå, antingen inom ramen för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV), eller som fristående kurs (SVEM44). Kursen har då samma innehåll, men mer avancerade kursmål och annan examination. Den kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.sol.lu.se/kurs/SVEB19

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Åsa Wikström

Studievägledare

+46 46 222 86 99

asa [dot] wikstrom [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt SVEA11, SSLA11, SVEA22 eller annan genomgången kurs på grundnivå som innefattar textanalys

Urval

Platsgaranti

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

2 november 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 2 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Litterär stilistik är 13 750 SEK.