Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Fördjupa dig i traditionell och generativ grammatik!

Vad innehåller kursen?

Kursen bygger vidare på och fördjupar de kunskaper som du har fått lära dig på nybörjarkurser i grammatik. Utgångspunkten är den traditionella grammatiken, men analysredskap som hör till denna diskuteras och problematiseras. Du blir även introducerad till några grundtankar inom modern grammatikforskning, med fokus på den generativa grammatiken, och du får diskutera grammatikens roll i skolundervisningen. I slutet av kursen får du tillämpa dina kunskaper i en mindre, vetenskaplig undersökning som rör någon aspekt av grammatik, inklusive grammatik i skolan, och presenterar den muntligt på ett seminarium.

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på campus, på halvfart under terminens första hälft.

Kursens placering i din studiegång

Kursen Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs kan ingå som valbar delkurs både i Svenska: Språklig inriktning - Kandidatkurs och Svenska som andraspråk: Kandidatkurs. Den kan också läsas som fristående kurs.

Studieämnet Svenska kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp), och ämnet kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Marina Hansson

Studievägledare

+46 46 222 84 60

marina [dot] hansson [at] kansliht [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt minst 60 hp i ett språkämne vari grammatikkurser om minst 10 hp har ingått.

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Eftermiddagstid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs är 14 375 SEK.