Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska: Sociolingvistik, fortsättningskurs

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens innehåll

Kursen riktar sig till dig som läst svenska eller svenska som andraspråk tidigare. Den ger en fördjupning i sociolingvistiken som forskningsdisciplin och presenterar centrala arbeten och aktuell forskning inom ett urval av sociolingvistikens forskningsområden, t.ex. språklig variation relaterad till socialklass, genus och ålder, två- och flerspråkighet och kontaktlingvistik, attityder till språklig variation och samtalsanalys. Såväl resultat som hypoteser och metoder tas upp.

Kursens placering

Kursen kan ingå som valbar delkurs både i kandidatkursen i svenska, språklig inriktning och kandidatkursen i svenska som andraspråk. Den kan också läsas som fristående kurs. Studieämnena svenska, språklig inriktning och svenska som andraspråk kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Mer om utbildningen hittar du på https://www.sol.lu.se/kurs/SVEB34

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Åsa Wikström

Studievägledare

+46 46 222 86 99

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

60 högskolepoäng i svenska, språklig inriktning eller svenska som andraspråk (SVEA20 eller SVEC02/SVEC06).

Urval

Platsgaranti

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Eftermiddagstid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 29 oktober 2021

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Sociolingvistik, fortsättningskurs är 13 750 SEK.