Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska: Sociolingvistik, fortsättningskurs

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Sociolingvistik som forskningsdisciplin

Vad innehåller kursen?

I kursen får du en fördjupning i sociolingvistiken som forskningsdisciplin och du blir introducerad till centrala arbeten och aktuell forskning inom ett urval av sociolingvistikens forskningsområden, t.ex. språklig variation relaterad till socialklass, genus och ålder, två- och flerspråkighet och kontaktlingvistik, attityder till språklig variation och samtalsanalys. Du får lära dig om såväl resultat som hypoteser och metoder.

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på campus, på halvfart under terminens andra hälft.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som läst svenska eller svenska som andraspråk tidigare och som vill fördjupa sina kunskaper inom sociolingvistik. 

Kursens placering i din studiegång?

Kursen kan ingå som valbar delkurs både i Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs och Svenska som andraspråk: Kandidatkurs. Du kan också läsa den som fristående kurs. 

Studieämnena Svenska, språklig inriktning och Svenska som andraspråk kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp), och ämnena kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk och svenska som andraspråk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Marina Hansson

Studievägledare

+46 46 222 84 60

marina [dot] hansson [at] kansliht [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i svenska, språklig inriktning eller svenska som andraspråk. 

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

1 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Sociolingvistik, fortsättningskurs är 14 375 SEK.