Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv

Kurs 9 högskolepoäng
Vilka drag i den svenska grammatiken utgör de största utmaningarna för den som inte har svenska som modersmål? Svaret på frågan är viktig för den som vill undervisa sfi eller svenska som andraspråk, men den ger också intressanta perspektiv till den som är nyfiken på hur svenska språket fungerar.

Kursen riktar sig till dig som redan undervisar – eller vill undervisa – i skolämnet svenska som andraspråk eller sfi, eller är intresserad av det akademiska ämnet svenska som andraspråk.

Kursens innehåll

Kursen behandlar svenskans struktur (morfologi, syntax, semantik och fonologi) ur ett jämförande typologiskt perspektiv så att du utöver gedigna kunskaper om den svenska språksystemet också ska ha beredskap att möta elevernas olika förstaspråk. Vi fokuserar på de delar av svenskans regelsystem som utgör särskilda svårigheter för andraspråkstalare. Under kursen får du också sätta in kunskaperna i ett undervisningssammanhang.

Kursen ges på helfart, distans under de två sista veckorna i juni och hela augusti, med uppehåll under juli månad. I slutet av augusti ges en obligatorisk salstenta i Lund. Du behöver ha tillgång till en dator med nätuppkoppling, och möjlighet att visa bild och film under hela kursperioden. 

I början av kursen förekommer en registreringsuppgift som ska genomföras under utsatt tid. Under kursens gång ska du sedan, självständigt eller i grupp, genomföra 4–6 inlämningsuppgifter som rättas och kommenteras av undervisande lärare. Du behöver vara godkänd på samtliga inlämningsuppgifter för att få delta i den skriftliga sluttentamen i Lund.

Kursen bygger på aktivt deltagande i kursens olika moment och självständiga studier av kursmaterialet. Under hela kursen har du möjligheter att kommunicera med lärare och övriga kursdeltagande. Lärarsvar på frågor av allmänintresse publiceras i ett virtuellt klassrum dit samtliga kursdeltagare har tillträde.

Kursen placering

Studieämnet svenska som andraspråk kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). Denna kurs har liknande innehåll som delkurs 3 inom vår grundkurs i svenska som andraspråk, SVEA14. 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.sol.lu.se/kurs/SVEC05

Kontakt

Svenska
Helgonabacken 12, Lund
Box 201, 221 00 Lund
+46 46 222 87 10

Åsa Wikström

Studievägledare

+46 46 222 86 99

asa [dot] wikstrom [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Sommarkurs 2019

Studieperiod

Ansökan

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar: 1 varav 1 är obligatoriska

17 juni 2019 - 31 augusti 2019

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv är 15 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen