Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska som andraspråk: Grammatisk och fonologisk utveckling i ett andraspråk

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen grammatisk och fonologisk utveckling i ett andraspråk riktar sig till dig som har goda språkvetenskapliga kunskaper och nu vill lära dig mer om andraspråksinlärning. Teorier om grammatisk utveckling av andraspråk introduceras och diskuteras. Grundläggande begrepp som inlärarspråk, typologisk markering och transfer studeras ingående. I kursen presenteras och jämförs olika förklaringar till grammatiska fenomen i inlärningsprocessen. Kursen ger också fördjupade kunskaper om svenskans fonetik och fonologiska struktur ur ett jämförande typologiskt perspektiv. Vidare går kursen igenom några teoretiska modeller för andraspråksfonologi. Stor vikt läggs vid de delar av svenskans regelsystem som utgör särskilda svårigheter för andraspråksinlärare.

Kursens placering

Kursen ges inom Magister-/masterprogrammet i svenska som andraspråk, som Göteborgs universitet ger i samarbete med Lunds universitet och Linnéuniversitetet. Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. ​

Mer om utbildningen hittar du på https://www.sol.lu.se/kurs/SVEN01

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Åsa Wikström

Studievägledare

+46 46 222 86 99

asa [dot] wikstrom [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

23 mars 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska som andraspråk: Grammatisk och fonologisk utveckling i ett andraspråk är 13 750 SEK.