Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En cirkulär byggindustri – projektkurs med tillämpningar

Kurs 4 högskolepoäng

Beskrivning

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Ser vi på branschen ur ett europeiskt perspektiv, står byggsektorn för hälften av alla råvaror som utvinns, hälften av den totala energianvändningen, en tredjedel av all vattenanvändning och en tredjedel av allt avfall som genereras. Den svenska byggindustrin utgör drygt 20 % av Sveriges totala klimatutsläpp. En omställning till en cirkulär ekonomi i byggsektorn är viktigt för att Sverige ska nå uppsatta miljö- och klimatmål. För att omställningen ska vara möjlig kommer många olika yrkesroller inom bygg- och fastighetssektorn behöva komplettera sin kompetens och det behövs ny kunskap både för att lösa de dagliga arbetsuppgifterna och för att kunna utveckla och ställa om sektorn.

 

Syftet med kursen är att i ett projektarbete arbeta med olika tvärvetenskapliga aspekter som är relevanta i omställningen till en cirkulär byggindustri som beaktar hållbarhet ur ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Detta kan inkludera exempelvis planering, tekniska förutsättningar, projektering, klimatkalkyler, livscykelanalyser, processfrågor och regelverk.

 

Kursen utgår från forskningen inom LTH:s profilområde Cirkulär byggindustri samt från Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ En hållbar cirkulär byggindustri. Experter från olika ämnesområden kommer att hålla sammanfattande föreläsningar utifrån hur en cirkulär byggindustri fungerar och utvecklas samt handleda arbetet med projektuppgiften. 

 

Kursen riktar sig till studerande som har en eftergymnasial utbildning och yrkeserfarenhet från bygg- eller fastighetssektorn. Efter avslutad kurs har de studerande arbetat med olika frågeställningar som måste hanteras för att möjliggöra en cirkulär byggindustri baserat på den senaste transdisciplinära forskningen.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Dennis Johansson

E-post: dennis [dot] johansson [at] hvac [dot] lth [dot] se

Kursansvarig

Ulla Janson

E-post: ulla [dot] janson [at] hvac [dot] lth [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Kvällstid Lund, deltid 17%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
2 av vilka 2 är obligatoriska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för En cirkulär byggindustri – projektkurs med tillämpningar är 11 333 SEK.