Riskanalysens och riskhanteringens grunder

Kurs 7.5 högskolepoäng

För att fatta bra beslut om hur man hanterar risker för människors liv och hälsa, miljö, samhällets funktionalitet och ekonomi, måste alla organisationer proaktivt utvärdera hur de kan påverkas av olika typer av naturliga, tekniska och av människor skapade hot. God kunskap behövs både om egenskaperna hos dessa hot men också om sårbarheten och förmågan i samhället att motstå händelser. Sådan kunskap kan utvecklas genom riskanalyser och riskbedömningar som sedan används för att informera beslut om vad som är det mest effektiva sättet att hantera dessa risker. Betydelsen av välinformerat beslutsfattande rörande risker kan till exempel ses i den pågående Covid19-pandemin där riskhanteringsbeslut måste tas med hänsyn till många motstridiga mål (som att minimera skada på människor och skada på ekonomin). Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper och förståelse för olika aspekter, såsom begreppet risk, riskanalys, riskbedömning och riskbehandling. Vi strävar efter att ge en allmän introduktion till dessa ämnen (oberoende av tillämpningsområdet) men kommer också att ge mer djupgående exempel på vissa tillämpningsområden, såsom naturrisker, säkerhet, hälsa och katastrofrisker. Med kunskap om grundläggande principer för riskhantering är målet också att du ska kunna använda vanliga verktyg för riskanalys, riskvärdering och riskbehandling.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig | Hanna Lindbom | hanna [dot] lindbom [at] risk [dot] lth [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

150 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Antal träffar:
0 av vilka 0 är obligatoriska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 29 oktober 2020

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Riskanalysens och riskhanteringens grunder är 18 125 SEK.