Samhällssäkerhet och resiliens

Kurs 7.5 högskolepoäng

Ett resilient samhälle är ett samhälle som har förmåga att förutse, upptäcka, anpassa sig till och lära sig av en mängd olika händelser och störningar, samtidigt som detta sker på ett hållbart sätt, i ett ständigt föränderligt samhälle. Kursen är utformad med särskilt fokus på kritiskt tänkande i relation till samhällssäkerhet och hållbarhet. Syftet är att studenterna ska skapa en förståelse för aktuella utmaningar för att skapa ett resilient samhälle, samt förmåga och verktyg för att hantera dessa utmaningar för att bidra till resiliens i en kontext av katastrofriskreducering och klimatförändringar. Kursen är strukturerad i moduler med föreläsningar och seminarier eller rollspel utformat för att belysa centrala begrepp, frågor, utmaningar och funktioner för samhällelig resiliens. Seminarierna och rollspelen följer fallstudier från länder med olika förutsättningar och baseras på litteratur, filmer och fallstudiematerial, samt specifika frågor för reflektion och dialog.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig | Hanna Lindbom | hanna [dot] lindbom [at] risk [dot] lth [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

150 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Antal träffar:
0 av vilka 0 är obligatoriska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 29 oktober 2020

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällssäkerhet och resiliens är 18 125 SEK.