Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riskhantering i byggtekniska tillämpningar

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

I denna kurs fås en förståelse för de risker och osäkerheter som finns i olika byggtekniska system, samt kunskaper om olika metoder som kan användas för att ta hänsyn till dessa osäkerheter i beslut gällande planering och projektering av byggnader och infrastruktur. Mer specifikt behandlas de metoder som ligger till grund för säkerhetssystem som används inom konstruktionsteknik, t.ex. hur Eurokoden är uppbyggd, samt hur osäkerheter och risker kan hanteras för bärighet, nedböjning, vibrationer, energiprestanda, fuktsäkerhet, inomhusklimat och beständighet. Kursen är uppbyggd på föreläsningar, övningar och litteratur, samt en projektuppgift som kan väljas utifrån intresse.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.kstr.lth.se/

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig | Sebastian Thöns | sebastian [dot] thons [at] kstr [dot] lth [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp, varav avklarad kurs motsvarande VBFN10, VBMN10, VBKN05 eller VBKN25. Engelska 6.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

1 november 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 3 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Riskhantering i byggtekniska tillämpningar är 18 125 SEK.