Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brandingenjörsutbildning

Program 210 högskolepoäng · 3.5 år · Brandingenjörsexamen

Beskrivning

Brandingenjörsutbildningen vid LTH är unik i sitt slag. Programmet är internationellt erkänt och ger dig bred kompetens inom det brandtekniska området. På programmet möter du en härlig sammanhållning med studenter från hela landet och efter examen kommer du ha mycket lätt att få jobb, nationellt och internationellt.

UTBILDNINGEN
Utbildningen till brandingenjör är ett svar på samhällets utveckling som kännetecknas av ökande komplexitet och sårbarhet samt en snabbt växande användning av avancerad teknologi. För att förhindra olyckor och mildra dess konsekvenser krävs förmåga att bedöma, analysera och om möjligt förutsäga utvecklingen av samhället och dess risker.

Programmet är på 3,5 år och ger dig en gedigen naturvetenskaplig och teknisk grund att stå på, djupa kunskaper om brandfenomenet och brandförlopp samt god förmåga att tillämpa dessa kunskaper på olika problem inom det brandtekniska området.    

Du kommer att läsa både breda grundkurser och kvalificerade specialkurser. Inledningsvis ges en grundläggande teknisk utbildning. Förutom ämnen som matematik, fysik, kemi och statistik innehåller den grundläggande utbildningen byggnadstekniska ämnen samt mer praktiskt tillämpade ämnen.


SPECIALISERAD KUNSKAP
Den grundläggande utbildningen kompletteras med specialkurser inom brandteknik och riskhantering. De brandtekniska ämnena behandlar bränders uppkomst, tillväxt och spridning.

Stor vikt läggs vid utrymningen när det uppstår fara för brand, och frågor som rör människors säkerhet. Orsaker, konsekvenser och risker för olika typer av brandolyckor studeras också. Du lär dig även att göra riskanalyser och att skapa underlag för riskhänsyn i samhällsplaneringsprocessen.

Efter första året kan du välja att genomgå en tre veckors introduktionsutbildning för brandmän följd av sju veckors sommarpraktik inom räddningstjänsten. Praktiken är frivillig och ges i mån av plats. Övriga somrar under utbildningen använder många studenter till projektarbeten på olika företag inom brandområdet både i Sverige och utomlands.

Undervisande lärare på utbildningen bedriver forskning inom brandteknik och riskhantering, vilket gör att du som student har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra dig den senaste kunskapen. 

FRAMTIDEN
Drygt hälften av dem som utbildar sig till brandingenjörer arbetar inom den kommunala räddningstjänsten med med förebyggande brandskydd och operativa insatser.

Arbetet kan handla om att arbeta förebyggande med brandskydd eller att begränsa konsekvenserna av de olyckor som inträffar. Det kan även handla om skademinimerande insatser då en olycka har inträffat. Vill du arbeta som räddningsledare måste du vara utbildad brandingenjör.

Som brandingenjör finns även många arbeten inom den privata sektorn med exempelvis brandskyddsprojektering av byggnader. Du kan också arbeta inom olika myndigheter med brandskydds- och säkerhetsfrågor, riskanalyser, utbildning, forskning och utveckling.

Brandingenjörsprogrammet vid LTH öppnar för många möjligheter världen över. Du kommer ha stora möjligheter att i framtiden jobba med just det du är mest intresserad av.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.brandingenjor.lth.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Studievägledning

Här hittar du kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledare för LTH:s utbildningsprogram.

Läs mer på LTH:s webbplats.

Kontakt

Brandingenjörsprogrammet

Besöksadress
Ole Römers väg 3A (E-huset), 5:e vån, Lund

+46 46 222 70 31

http://www.brandingenjor.lth.se

Eva Wetterholm Pålsson

Studievägledare

+46 46 222 70 31

eva [dot] wetterholm_palsson [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9/A9)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

23 augusti 2021 - 12 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)21,41
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)21,67
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,55

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 58 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Brandingenjörsutbildning är 507 500 SEK.