Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Industridesign - Kandidatutbildning

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Student mäter och gör skolarbete i en sal. Foto.

Beskrivning

Design är en kreativ och intellektuell verksamhet som ifrågasätter, utformar och åskådliggör föremål, system och interaktioner. Design är djupt inbäddad i samhällens kulturella uttryck. Idag kan nästan vilken frågeställning som helst bli föremål för designprocesser, vilket ger dig stor möjlighet att forma din utbildning utifrån individuella intresseområden.

UTBILDNINGEN
LTH:s kandidatutbildning i industridesign leder till en konstnärlig kandidatexamen i design. Programmet nyttjar kunskapsbredden inom Lunds universitet genom att erbjuda kurser från flera olika ämnesområden. I designprojekten kommer du att använda teoretiska kunskaper, egna idéer men också expertkunskap från just det området som projektet rör.

Under utbildningen utvecklar du en individuell uppsättning färdigheter och en egen ståndpunkt inför ditt framtida yrkesliv. Konsten att åskådliggöra och förmedla idéer genom skisser, prototyper och modeller tillämpas i designprojekt under hela utbildningen. Din kreativa och intellektuella flexibilitet utvecklas genom exponering för konstnärliga, sociologiska och tekniska sammanhang. Erfarenhet lär sig att omfamna osäkerheten i designprocessen – utmana och tolka den.

Antagning: Antagning till kandidatutbildningen i industridesign sker genom antagningsprov. Första delen av provet består av en hemuppgift som skall lösas och skickas in till LTH. Förutom att skicka in provet till LTH ska du senast den 15 april göra en ansökan till utbildningen på www.antagning.se .

Instruktioner till hemuppgiften 2021 samt detaljer om urval och om hur du söker till utbildningen hittar du på: http://www.lth.se/utbildning/industridesign/antagning/

FORTSATTA STUDIER
Vill du fortsätta studera industridesign efter kandidatprogrammet kan du söka till LTH:s internationella masterprogram. Mer information hittar du här:
www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAIDE    

FRAMTIDEN
Som framtida designer kommer du att ha en nyckelroll i etiska systemomvandlingar som bidrar till långsiktig hållbar utveckling. Alumner från industridesignskolan återfinns runt om i världen i olika roller såväl inom offentlig som privat sektor.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.lth.se/utbildning/industridesign

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Godkänt konstnärligt antagningsprov.

Urval

Urval till samtliga platser sker efter ett särskilt prov. Info: www.lth.se/utbildning/industridesign/antagning

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

23 augusti 2021 - 8 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2019

Totalt antal antagna

Höstterminen 2019 - 30 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Industridesign - Kandidatutbildning är 630 000 SEK.