Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

I kursen fördjupas tidigare kunskaper och färdigheter inom tros- och livsåskådningsvetenskapen. Kursen inleds med en introduktion till relevanta teorier och metoder inom ämnesområdet, där särskild vikt läggs vid hermeneutiska färdigheter. Därefter studeras aktuella strömningar och perspektiv inom ämnesområdet. Under hela kursen förbereds du för självständigt metodiskt arbete med frågeställningar inom specialiseringen.

Kursen består av tre delkurser:

1. Teori och metod inom tros- och livsåskådningsvetenskap, 5 hp,

2. Aktuell debatt, 5 hp,

3. Valbar fördjupning, 5 hp.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

https://www.ctr.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt Tros- och livåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs(TLVB02 / TLVB01) eller Tros- och livåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I (TLVB31/ TLVD31) och Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II (TLVB32 /TLVD32) eller Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs (TLVB33) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs är 27 500 SEK.