Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs

Kurs 15 högskolepoäng

I kursen fördjupas tidigare kunskaper och färdigheter inom tros- och livsåskådningsvetenskapen. Kursen inleds med en introduktion till relevanta teorier och metoder inom ämnesområdet, där särskild vikt läggs vid hermeneutiska färdigheter. Därefter studeras aktuella strömningar och perspektiv inom ämnesområdet. Under hela kursen förbereds du för självständigt metodiskt arbete med frågeställningar inom specialiseringen.

Kursen består av tre delkurser:

1. Teori och metod inom tros- och livsåskådningsvetenskap, 5 hp,

2. Aktuell debatt, 5 hp,

3. Valbar fördjupning, 5 hp.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.ctr.lu.se/kurs/TLVC15

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

https://www.ctr.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt Tros- och livåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs(TLVB02 / TLVB01) eller Tros- och livåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs I (TLVB31/ TLVD31) och Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs II (TLVB32 /TLVD32) eller Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fortsättningskurs (TLVB33) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platsgaranti

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Sista ansökningsdag 2020-10-15

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tros- och livsåskådningsvetenskap: Fördjupningskurs är 27 500 SEK.