Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här
Taggtråd och övervakningskamera

Underrättelseanalys: Underrättelseanalys

Kurs 30 högskolepoäng
Är du intresserad av att lära dig mer om inhämtning av information som bland annat kan förhindra terrorhandlingar, grov organiserad brottslighet och främmande makts underrättelseverksamhet? Underrättelseanalys skulle då kunna vara ämnet för dig!

Underrättelseanalys är ett tvärvetenskapligt ämne och denna grundkurs är uppdelad i fyra olika delkurser:

Delkurs 1: Staten och underrättelseväsendet
Med utgångspunkt i Max Webers definition av staten ”som den enda mänskliga sammanslutning som gör anspråk på ett monopol på den legitima våldsanvändningen [inom] ett visst geografiskt avgränsat område”, behandlar denna kurs underrättelseväsendets roll som ett medel för staten att upprätthålla detta våldsmonopol – hur detta instrument har används historiskt i stormakter och småstater, i totalitära stater och i demokratier, och hur demokratiska stater har verkat för att reglera sådan verksamhet.

Delkurs 2: Polisiär underrättelseverksamhet, kontraterrorism och kontraspionage
Denna kurs behandlar hur stater använder sig av olika typer av underrättelseverksamhet i sitt bekämpande av kriminalitet, terrorism och främmande makts olagliga inhämtning av underrättelseinformation, och hur detta arbete organiseras i Sverige och i andra länder. Med utgångspunkt i kriminologisk och förvaltningsorienterad forskning studeras ett antal problemkomplex kopplade till sådan verksamhet såväl i samtid som i historiskt perspektiv.

Delkurs 3: Utrikesorienterad underrättelseverksamhet
Inhämtning av strategiskt viktig information via olika typer av metoder – signalspaning, (så kallad humint human intelligence), öppna källor (så kallad osint, open source intelligence) med mera – är en central uppgift för statens underrättelseväsende. Denna kurs syftar till att behandla frågan om underrättelseinhämtning ur ett historiskt perspektiv men också med fokus på inhämtningens organisation, frågor rörande tolkning och förmedling av underrättelseinformation och fall där antingen inhämtningsarbetet eller arbetet med att tolka underrättelseinformation har brustit (så kallad intelligence failure).

Delkurs 4: Underrättelseverksamhet och krigföring 
Med utgångspunkt i de två skilda synsätt som föreligger bland underrättelseanalytiker avseende hemliga och subversiva operationer, (covert action), det vill säga huruvida det skall ses som en del av underrättelseverksamhet eller snarare som en del av staters krigföring, behandlar denna kurs hur stater försöker främja sina intressen bland annat genom påverkanskampanjer, desinformation, våldshandlingar med mera. I kursen behandlas frågorna hur denna del av underrättelseverksamheten förhåller sig till mer generella aspekter kring krigföring, vilka har identifierats hos bland annat Machiavelli, Clausewitz och Sun Tzu, hur den organiseras liksom metodologiska problem kopplade till tolkning och analys av sådan verksamhet.

Efter studierna

Kunskaper i underrättelseanalys är en efterfrågad kompetens inom bland annat departement och myndigheter såsom Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Migrationsverket och Tullverket.

Kontakt

Statsvetenskapliga institutionen
Paradisgatan 5, Hus H, Eden, Lund
Box 52, 221 00 Lund

Daniel Alfons

Studievägledare

+46 46 222 89 52

daniel [dot] alfons [at] svet [dot] lu [dot] se

Mats Janér

Studievägledare

+46 46 222 89 52

mats [dot] janer [at] svet [dot] lu [dot] se

Sahar Valizadeh

Studievägledare

+46 46 222 89 52

sahar [dot] valizadeh [at] svet [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar: 2 varav 2 är obligatoriska

2 september 2019 - 19 januari 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Kvällstid Lund, halvtid 50%

På svenska

2 september 2019 - 7 juni 2020

Inställt

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2018

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)20,54

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)21,98

Folkhögskolebetyg (BF)-

Högskoleprovet (HP)1,6

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)165

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 201855 st

Blandad undervisningstid Lund, halvtid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar: 2 varav 2 är obligatoriska

2 september 2019 - 5 juni 2020

Inställt

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Underrättelseanalys: Underrättelseanalys är 50 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen