Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingsstudier: Utvecklingspolicy i praktiken

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen fokuserar på samtida utvecklingsfrågor. Genom att undersöka ekonomiska, organisatoriska, politiska och teknologiska trender inom utvecklingstänkande och hur de omsatts i utvecklingspolitik visar kursen att  utveckling har varit en historiskt föränderlig process med många inriktningar.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i utvecklingsstudier (BIDS).

UTVC22, Utvecklingsstudier: Utvecklingspolicy i praktiken

Undervisningsspråk: Engelska

För en mer ingående förståelse av aktuella företeelser presenterar kursen en analys av de teoretiska och praktiska vägar utvecklingspolitiken och dess strategier tagit fram till nu. Utifrån den bakgrunden analyseras de viktigaste områdena inom modern utvecklingspolitik tematiskt.

Kursen är uppdelad i tre moment.

I moment 1 presenteras politiska och teoretiska referensramar för utveckling och deras praktiska konsekvenser. Begreppet utveckling behandlas också i förhållande till den breda uppsättning av aktörer som idag påverkar globala ekonomiska processer.

Moment 2 består av ett antal tematiska avsnitt som ger exempel på hur det moderna utvecklingstänkandet och modern utvecklingspolitik närmat sig varandra och påverkat utvecklingssamarbetet. För en bred förståelse för dessa teman används exempel från olika länder.

I moment 3 tillämpas de kunskaper som inhämtats under kursen genom ett större individuellt arbete. 

Läs mer om det program där kursen ingår, Kandidatprogrammet i utvecklingsstudier (Development Studies - Bachelor of Science Programme): https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SGUTV

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6/A6)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

1 november 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Utvecklingsstudier: Utvecklingspolicy i praktiken är 25 000 SEK.