Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utvecklingsstudier: Utvecklingsteorier

Kurs 15 högskolepoäng
Kursen ges som obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i Utvecklingsstudier, 180 högskolepoäng.

Kursen består av två huvudsakliga delar. I den första delen presenteras översiktligt de dominerande teorierna om ekonomisk och sociopolitisk utveckling som tillämpats inom samhällsvetenskapen sedan 1950-talet. Dessa klassiska teoribildningar sätts in i ett historiskt sammanhang för att belysa de frågor de behandlade. Särskilt intresse ägnas de teorier som uttryckligen frågar varför vissa länder och inte andra utvecklas. Politiska processer och teorier om demokratisering och samhällsförändring lyfts fram. Särskild uppmärksamhet ägnas också teorier som försöker förklara varför inkomstklyftorna mellan och inom länder består och vilken roll detta spelar för utveckling i en tid av ökad global integration.

I kursens andra del ges ett fördjupat studium av hur dagens utvecklingsproblem behandlas teoretiskt av centrala forskare. Till de betydelsefulla inslagen hör jordbrukets roll, kopplingen mellan tillväxt, fattigdom och jämlikhet samt jämställdhet, samhällsinstitutionernas roll, den internationella handeln, utländskt bistånd samt frågor om hälsa och miljö. Av särskild vikt är förändringen över tid av det man uppfattar som hinder, möjligheter och resultat av utveckling och hur teorierna om utveckling anpassat sig efter förändrade omständigheter.

Under kursens gång uppmuntras studenten att tillämpa teoretiska insikter och perspektiv på samtida utvecklingstrender och händelser. Sambandet mellan teoretiska perspektiv och empiriska iakttagelser diskuteras och analyseras kritiskt under seminarierna.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.keg.lu.se

Kontakt

bids [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6/A6)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

20 januari 2020 - 23 mars 2020

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Utvecklingsstudier: Utvecklingsteorier är 25 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen