Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingsstudier: Vetenskapsteori och forskningsmetod - en introduktion

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i Utvecklingsstudier, 180 högskolepoäng.

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap om och förståelse för vetenskapsteori och forskningsmetoder inom samhällsvetenskap. Kärnan i kursen utgörs därför av presentationer av och diskussioner om central vetenskapsteori och dess relevans för samhällsvetenskap. Studenten får också en introduktion till olika samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och deras relevans för studiet av samtida samhällsvetenskapliga forskningsfrågor.

I kursens första del presenteras centrala vetenskapsteoretiska perspektiv, i synnerhet sådana som är kopplade till samhällsvetenskapen. Grundläggande begrepp, verktyg och termer introduceras. Under seminarierna läggs fokus på en tillämpning av kursinnehållet samt om hur vetenskapsteori används och kan användas inom forskning och yrkesliv.

I den andra delen av kursen introduceras kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och hur de används, sett ur ett validitetsperspektiv. Studenten föreläggs samhällsvetenskapliga problem för reflektion och tillämpar sin kunskaper om aktuella utvecklingsfrågor under seminarierna. I detta arbete får studenten lära sig att formulera forskningsfrågor och att tillämpa teorier. Grundläggande metoder för att samla in data samt analysera intervjuer, enkäter, observationer och databasmaterial introduceras. En ytterligare central aspekt för kursen är att studenterna ska utveckla färdigheter i att förmedla resultat i såväl skriftlig som muntlig form.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Utvecklingsstudier: Vetenskapsteori och forskningsmetod - en introduktion är 25 000 SEK.