Utvecklingsstudier: Utvecklingssamarbete i praktiken

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå inom kandidatprogrammet i utvecklingsstudier. Kursens syfte är att öka studentens kunskap om och förståelse för utvecklingsprocessen. I kursen anläggs ett historiskt och samtida perspektiv på aktuella resonemang om utvecklingsstöd samtidigt som studenterna får en introduktion till praktiskt utvecklingsarbete.

Moment 1: Utvecklingsstöd i dag

Första momentet är inriktad på dagens utvecklingsstöd och behandlar det ur ett historiskt och samtida perspektiv. Betoningen ligger på de mest tillämpade teorierna och arbetsformerna för dagens utvecklingssamarbete och utvecklingsstöd samt olika intressenters och aktörers roller inom utvecklingssamarbete. Med utgångspunkt i centrala förhållningssätt, kritiska perspektiv och olika teorier lyfter kursen fram centrala idéer som påverkar dagens uppfattning och bild av utveckling. Särskild betoning läggs på att öka studentens förmåga att analytiskt utvärdera de praktiska konsekvenserna av de mest inflytelserika idéerna och hur de har format insatser i utvecklingsländer.

Moment 2: Att analysera utvecklingsstöd

Det andra momentet kombinerar de akademiska färdigheter studenten har erhållit genom programmets övriga kurser i allmänhet och från första delen av denna kurs i synnerhet med de praktiska verktyg och metoder som används inom utvecklingsstöd. Mot bakgrund av första delens innehåll behandlas konkreta metoder och strategier för utvecklingsstöd och dessa analyseras kritiskt. Del 2 bygger på en serie föreläsningar och seminarier vari olika metoder och strategier för utvecklingsstöd prövas, utvärderas och diskuteras. Tillvägagångssätt och exempel på utvecklingsstöd från frivilligorganisationer, myndigheter och privata företag diskuteras och analyseras med avseende på deras roll i samtida utvecklingsarbete.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.keg.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

bids [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt minst 90 högskolepoäng avslutade kurser eller motsvarande från de första två åren av kandidatprogrammet i utvecklingsstudier.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 1 november 2020

Ansökan

Cancelled

Urvalsgrupper HT 2018

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) -

Akademiska poäng på grundnivå (APGR) *

Totalt antal antagna

Höstterminen 2018 - 66 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Utvecklingsstudier: Utvecklingssamarbete i praktiken är 25 000 SEK.