Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utvecklingsstudier: Forskningsmetod i utvecklingsstudier

Kurs 15 högskolepoäng
Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå inom kandidatprogrammet i utvecklingsstudier. Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om, förståelse för och färdigheter i att tillämpa samhällsvetenskapliga metoder för datainsamling och dataanalys samt att utforma samhällsvetenskapliga forskningsprojekt inom fältet utvecklingsstudier.

Moment 1– Forskningsdesign,

Första momentet behandlar hur ett forskningsprojekt inom fältet utvecklingsstudier kan utformas och ger en orientering i relevanta metodfrågor. Kursen ger fördjupad kunskap om samhällsvetenskapliga forskningsmetoder som syftar till att göra studenten bättre rustad att såväl kritiskt granska forskning i utvecklingsstudier som att planera egen forskning på området. Syftet är att ge en grundlig förståelse för betydelsen av vanligt förekommande kvalitativa och kvantitativa metoder i forskningsprocessen i dess helhet. Förmågan att formulera forskningsfrågor betonas särskilt. För det ändamålet ges en introduktion i vetenskapsteori.

Vidare diskuteras ett antal kvantitativa och kvalitativa metoder med särskilt fokus på komparativa metoder och fallstudier.

Moment 2 – Metoder i praktiken,

Syftet med moment 2 är att ge studenten en grundlig förståelse för hur vanligt förekommande kvalitativa och kvantitativa metoder används för samhällsvetenskaplig datainsamling och dataanalys samt vilka praktiska färdigheter som krävs för att tillämpa dem. Fördelar och nackdelar med olika metoder och hur man väljer en lämplig metod analyseras och diskuteras. Bland de metoder för datainsamling som presenteras ingår enkäter, fokusgrupper, deltagande forskning och intervjuer. I kursen introduceras dessutom arbete med statistiska databaser och arkivmaterial. De metoder för dataanalys som behandlas är bl. a. diskurs- och innehållsanalys, kodning, visuell matchning samt grundläggande statistiska metoder som genomsnitt, korrelation och bivariat regression. Studenten får en introduktion till enklare statistikprogram. 

Mer om utbildningen hittar du på http://www.keg.lu.se

Kontakt

bids [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt minst 90 högskolepoäng avslutade kurser eller motsvarande från de första två åren av kandidatprogrammet i utvecklingsstudier.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

4 november 2019 - 19 januari 2020

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Utvecklingsstudier: Forskningsmetod i utvecklingsstudier är 25 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen