Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Logopedprogrammet

Program 240 högskolepoäng · 4 år · Logopedexamen

Ung kvinna studerar på BMC i Lund. Foto.

Beskrivning

Vill du läsa om typisk och avvikande kommunikation i skärningspunkten mellan medicin, psykologi och lingvistik? På logopedprogrammet får du fokusera på språk, tal, röst och sväljningsfunktion hos barn och vuxna.

Kommunikation mellan människor är en central del av livet. Både språklig och kommunikativ förmåga samt en välfungerande förmåga att svälja undan mat och dryck är avgörande för vår delaktighet i samhället. Logopeder är specialister på språk, tal, röst och sväljning. De arbetar med olika aspekter av kommunikation, både den typiska utvecklingen men främst den som av någon anledning inte fungerar tillfredsställande.

Programmet är tvärvetenskapligt och förutom logopedi läser du även medicin, psykologi, lingvistik och fonetik. Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande och består även av en praktiskt klinisk del, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, där du får prova på några av logopedens verksamhetsområden. På logopedprogrammet i Lund varvas teori och praktik i alla kurser från termin 3 till termin 7. Efter programmet kommer du att vara väl rustad inför ditt framtida yrkesliv.

Programmets innehåll

Termin 1-2

Under de två första terminerna läser du först en introduktionskurs i ämnet logopedi. Därefter får du läsa kurser i psykologi, lingvistik, fonetik, anatomi och kommunikation. Inom ramen för kliniska färdigheter får du bland annat auskultera och se hur logopeder arbetar inom olika fält, träna din egen röst i grupp samt utveckla din förmåga att läsa och sammanfatta vetenskapliga artiklar.

Termin 3-4

Under termin 3 och 4 läser du grundläggande och fördjupad barnlogopedi. Du kommer även att få läsa kurser om barns typiska språk- och kommunikationsutveckling, barnmedicin, habilitering i ett livsloppsperspektiv samt bekanta dig med vetenskaplig metod. Du fortsätter utveckla såväl teoretiska som kliniska färdigheter då kurserna löper parallellt vilket gynnar din djupinlärning.

Termin 5-6

Under termin 5 kommer du att få fördjupade kunskaper i medicin, speciellt neurologi, samt kunskap om kommunikation och sväljningsfunktion vid förvärvade skador. På termin 6 är röst och talflyt i fokus. Parallellt löper kliniska kurser.

Termin 7-8

Under sista året fördjupar du ditt vetenskapliga kunnande. Under termin 7 kan du själv välja att fördjupa dig inom olika områden genom den valbara kursen. Komplexa språkliga färdigheter, bland annat läs- och skrivförmåga, är det logopediska område som är i fokus.

Sally berättar om logopedprogrammet

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

29 augusti 2022 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2022
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)15,90
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)18,20
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)0,45

Totalt antal antagna

Höstterminen 2022 - 40 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Logopedprogrammet är 560 000 SEK.

Karriär

Arbetsmarknadsprognos

Logopeder är idag eftertraktade av arbetsgivare och efterfrågan kan förväntas öka ytterligare i framtiden. Behovet av djup och bred kunskap i kommunikation under olika villkor är stort och arbetsmarknaden för logopeder är enligt Saco i balans.

Var kan jag arbeta?

Logopeder kan bland annat arbeta inom sjukvård, habilitering, skolverksamhet, undervisning och forskning.

Vad kan jag arbeta med?

Som logoped kan du arbeta med olika aspekter av kommunikation, både den typiska utvecklingen men även den som av någon anledning inte fungerar tillfredsställande.