Därför valde jag logopedi

To Logopedprogrammet

Fakta

Namn: Kajsa Karlsson

Född: 1997

Kommer från: Växjö

Bor: i Malmö

Utbildning: Logopedprogrammet

Började studera i Lund:  HT 2018

Förväntad examen: VT 2022