Nefti-Eboni Bempong, Centre Virchow-Villermé, Frankrike

”Jag fick mitt första jobb efter examinationen på grund av min praktikplats”

Till Folkhälsovetenskap - Masterprogram

Fakta: Nefti-Eboni Bempong

Bild på Nefti-Eboni

Ålder: 23 

Huvudämne vid Lunds universitet: Master of Public Health (MPH) 

Har studerat i två år vid Lunds universitet.

Praktikplats vid företag: Centre Virchow-Villermé for Public Health Paris-Berlin 

Land: Paris, Franrike 

Praktikperiod:  November 2016 – Mars 2017

Bild på Oskar

Praktikanter berättar om utlandspraktik

Erfarenheter och tips!