Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska

Program 75 högskolepoäng · 1.25 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Beskrivning

Vill du arbeta med folkhälsa? Vill du även kunna skriva ut vissa läkemedel? Då kan arbetet som distriktssköterska vara något för dig!

Programmet kommer att ge dig den kunskap som krävs för att du självständigt ska kunna ansvara för och bedriva omvårdnad med inriktning mot folkhälsoarbete. Det innebär bedömning, planering, genomförande och utvärdering av åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom och sjukdomskomplikationer.

Du kan arbeta med patienter i alla åldrar och utbildningen kommer att ge dig behörighet till föreskrivning av vissa läkemedel och förbrukningsartiklar.

Mer om programmet

I utbildningen varvas teori med verksamhetsförlagd utbildning. De ämnen du läser är omvårdnad och medicinsk vetenskap samt beteendevetenskap utifrån ett folkhälsoperspektiv. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom vårdcentral, barnhälsovård och i hemsjukvård.

Programmet riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta som distriktssköterska.

Urval - Akademiska meriter, APAV

I urvalsgruppen akademiska poäng ger all statlig och kommunal högskole-/ och universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, akademiska poäng. Max antal poäng som räknas är 285 i urvalsgruppen APAV.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Leg sjuksköterska med 180 hp inkl ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som leg. sjuksköterska.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 7 november 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska är 175 000 SEK.

Karriär

Var kan jag arbeta och med vad?

Du kan arbeta inom primärvården med hälso- och sjukvård för barn, ungdomar, vuxna och äldre samt deras familjer och närstående. Du får även behörighet till förskrivning av vissa läkemedel och förbrukningsartiklar.

Arbetsmarknadsprognos

Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå under en lång tid framöver.

Akademisk karriär

Du kan tillgodoräkna delar av din utbildning om du vill fortsätta med masterstudier.