Liza, biomedicinprogrammet

Till Biomedicinprogrammet

Liza har alltid velat hjälpa så många människor som möjligt som lider utav sjukdomar. Detta är något hon känner att hon kommer ha möjlighet att göra som biomedicinare.

Fakta: Liza

Född: 1997

Kommer från: Luleå/Göteborg

Bor: Lund

Utbildning: Biomedicinprogrammet

Började studera i Lund: 2016

Förväntad examen: 2019 (kandidat), 2021 (master)