Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Åldrande i ett föränderligt samhälle

Kurs 3 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du läsa en kurs om åldrande och hälsa, som bidrar till ett livslångt lärande med fokus på hur lagstiftning, samhälleliga strukturer, ny teknologi, livsstil, normer och attityder inverkar på aktivitet och delaktighet under senare delen av livet? Kursen är för dig med erfarenhet inom området, som yrkesverksam, anhörig, beslutsfattare eller till dig som vill få ökad förståelse för åldrande och hälsa.

Kursens innehåll

Under kursen kommer åldrande studeras utifrån biologiskt, kronologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. En holistisk syn på begreppet hälsa kommer utgöra grunden för förståelsen av livskvalitet i relation till människans livslopp och samhällets utveckling. Kursen berör livsstilsrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i livslängd och livskvalitet på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Synen på ålder och åldrande kommer belysas utifrån möjligheter att vara delaktig i samhället både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Teorier om ålder och ålderism i relation till åldrande och hälsa kommer studeras utifrån gällande lagstiftning och regelverk, normer och attityder samt mångkulturella perspektiv i samhället.

Kursens genomförande

Kursen ges på deltid och inkluderar såväl undervisning på plats som självstudier individuellt och i grupp.

Föreläsningar kommer ges som inspiration till fortsatt fördjupning i de studieuppgifter som ingår i kursen. I studieuppgifterna ska du med utgångspunkt i kurslitteratur och aktuell forskning visa på kunskap och förståelse inom egenvalda utvecklingsområden i relation till kursmålen.

Vid kursens workshoppar och seminarier kommer du som student få möjlighet att identifiera och diskutera förhållanden som riskerar inverka negativt på åldrande och hälsa samt föreslå åtgärder som främjar hälsa, livskvalitet och delaktighet i samhället.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Marianne Kylberg

E-post: marianne [dot] kylberg [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

E-post: fris_studsoc [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 25%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 27 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Åldrande i ett föränderligt samhälle är 8 000 SEK.