Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Global hälsa

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger dig en introduktion till global hälsa ur ett rättighets- och hållbarhetsperspektiv. Kursen inleds med teman inom folkhälsovetenskap i en globaliserad värld, t.ex. folkhälsovetenskapens utveckling, viktiga definitioner och modeller, samt hur man kan mäta hälsa. Den fortsätter sedan med tematiska moment om epidemiologi, hälsosystem, hälsopolicy och etik.

Kursen belyser genom ett flerdisciplinärt angreppsätt följande områden inom global hälsa: icke-smittsamma och smittsamma sjukdomar, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, antibiotikaresistens, nutrition samt vatten, sanitet och hygien. Parallellt med dessa ämne diskuteras global hälsa inom ramarna för utvecklingssamarbete och pandemier. Stor vikt läggs vid rättighetsbaserade perspektiv på global hälsa och jämlikhet. 

Kursen ges på engelska.
Undervisningen ges online och består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Närvaro vid seminarier är obligatoriskt.

Kursplan på engelska: http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/en/VMFB80

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Course leader
Arielle N´Diaye
arielle [dot] ndiaye [at] med [dot] lu [dot] se 

Course coordinator
Katarina Ambohm
katarina [dot] ambohm [at] med [dot] lu [dot] se 

Study Advisor
Alexandra Odenmar
alexandra [dot] odenmar [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Malmö, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

1 november 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Öppen för sen anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 28 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Global hälsa är 22 500 SEK.