Global hälsa

Kurs 7.5 högskolepoäng

Kursen ger dig en introduktion till global hälsa ur ett rättighets- och hållbarhetsperspektiv. Kursen inleds med teman inom folkhälsovetenskap i en globaliserad värld, t.ex. folkhälsovetenskapens utveckling, viktiga definitioner och modeller, samt hur man kan mäta hälsa. Den fortsätter sedan med tematiska moment om epidemiologi, hälsosystem, hälsopolicy och etik.

Kursen belyser genom ett flerdisciplinärt angreppsätt följande områden inom global hälsa: icke-smittsamma och smittsamma sjukdomar, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, antibiotikaresistens, nutrition samt vatten, sanitet och hygien. Parallellt med dessa ämne diskuteras global hälsa inom ramarna för utvecklingssamarbete och pandemier. Stor vikt läggs vid rättighetsbaserade perspektiv på global hälsa och jämlikhet. 

Kursen ges på engelska.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare
Alexandra Odenmar
E-post: alexandra [dot] odenmar [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

2 november 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Kan enbart ansökas som en del av ett kurspaket.

Start Vårterminen 2021

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

29 mars 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Kan enbart ansökas som en del av ett kurspaket.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Global hälsa är 22 500 SEK.