Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialpsykiatriska arbetssätt

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger fördjupade kunskaper om rehabilitering, tidig intervention, dubbeldiagnoser, stigma och diskriminering.

Examination utgörs av två uppgifter:

  • En fältuppgift som består av att undersöka hur det kommunala stödsystemet för personer med psykisk funktionsnedsättning ser ut i din hemkommun eller i någon närliggande kommun.
  • Den andra uppgiften består av att identifiera psykosocialt orienterade interventioner och stödmodeller riktade till personer med psykisk funktionsnedsättning som har ett gott vetenskapligt stöd, samt bland annat ge en översikt i vilken utsträckning dessa insatser används i den lokala psykiatri där du arbetar.

Samläsning sker med studenter i specialistsjuksköterskeprogrammet, psykiatrisk vård.

Kursen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med en masterexamen och/eller forskarstudier.

Kursen ges vanligtvis varannan vårtermin, jämna år.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare
Alexandra Odenmar
E-post: alexandra [dot] odenmar [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 71 21

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Examen från arbetsterapeut-, fysioterapi- (sjukgymnast-), sjuksköterske- respektive röntgensjuksköterskeprogrammet motsvarande kandidatexamen (180 hp) alternativt motsvarande kompetens i medicinsk vetenskap.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialpsykiatriska arbetssätt är 17 500 SEK.