Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykiatrisk omvårdnad, funktions- och livskvalitetbedömning hos personer med psykisk funktionsnedsättning

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen fokuserar på olika operationaliseringar av begreppen livskvalitet och psykosociala vårdbehov.

I kursen ingår fältstudier där man via strukturerade intervjuer samlar in data kring livskvalitet, vårdbehov samt psykosocial funktion.

Kursen ingår som en valbar kurs i Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, 120 hp, men kan även läsas fristående. Samläsning sker med studenter i Specialistsjuksköterskeprogrammet, psykiatrisk vård.  Kursen startar vanligtvis varannan hösttermin, ojämna år.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.med.lu.se/utbildning/program_och_kurser/fristaaende_kurser/psykiatrisk_omvaardnad_funktions_och_livskvalitetbedoemning_hos_personer_med_psykisk_funktionsnedsaettning

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare 
Alexandra Odenmar
E-post: alexandra [dot] odenmar [at] med [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 71 21

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Examen från arbetsterapeut-, fysioterapi-(sjukgymnast-), röntgensjuksköterske- respektive sjuksköterskeprogrammet motsvarande kandidatexamen (180 hp) alternativt motsvarande kompetens inom medicinsk vetenskap

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

8 november 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)262

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 8 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Psykiatrisk omvårdnad, funktions- och livskvalitetbedömning hos personer med psykisk funktionsnedsättning är 17 500 SEK.