Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barnet i den periradiografiska processen

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du som röntgensjuksköterska fördjupa dina kunskaper inom pediatrisk radiografi? I denna kurs på avancerad nivå ligger fokus på olika område relaterat till barnet i den periradiografiska processen.

Kursens innehåll

Innehållet i kursen utgår från barnet i den periradiografiska processen. Under kursens gång kommer du att arbeta både individuellt och i grupp. 

Kursens olika läraktiviteter syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper gällande barnets fysiska, kognitiva och socioemotionella utveckling samt funktionsvariationer. Du kommer även att få argumentera och planera för:

  • person- och familjecentrerad vård.
  • tillvägagångssätt för bemötande och kommunikation.
  • ålders- och individanpassade förberedelser för barn i olika åldrar med olika funktionsvariationer.

Dessutom ingår ”barn som far illa” som ett tema i kursen, där du får problematisera utifrån röntgensjuksköterskans profession, aktuellt kunskapsläge och lagstiftning.

Kursen ges på distans och har planerat för sex fysiska träffar, varav fyra är obligatoriska. Träffarna innefattas av introduktion med möten i storgrupp (cirka två dagar) och två obligatoriska examinationer, där varje examination beräknas ta cirka två dagar.

Efter kursen

Kursen syftar till att du ska fördjupade dina teoretiska kunskaper inom pediatrisk radiografi som du kan använda i ditt dagliga arbete med barn och närstående i den kliniska verksamheten. Du kan även använda kursen som en del i en magister-, eller masterexamen inom radiografi.
 

Kursplan: http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/VMFN78

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Jenny Gårdling

E-post: jenny [dot] gardling [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

  • Svensk legitimation som röntgensjuksköterska eller röntgensjuksköterskeexamen med 180 hp inkluderande självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp eller motsvarande
  • Godkända kunskaper i svenska och engelska som motsvarar kraven för grundläggande behörighet på grundnivå

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
6 av vilka 4 är obligatoriska

Studieperiod

28 februari 2022 - 8 maj 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
3 av vilka 0 är obligatoriska

Studieperiod

28 februari 2022 - 8 maj 2022

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Barnet i den periradiografiska processen är 17 500 SEK.