Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Neurologisk rehabilitering i ett vårdkedjeperspektiv

Kurs 5 högskolepoäng

Beskrivning

Arbetar du med personer med neurologiska sjukdomar och skador och vill lära dig mer om hur man kan arbeta med personcentrerad sammanhållen vård och rehabilitering? I denna kurs kommer du att få fördjupade kunskaper om olika neurologiska sjukdomstillstånd, evidensbaserade åtgärder och om teamsamverkan i ett vårdkedjeperspektiv.

Kursens innehåll

Innehållet är utformat för att möta behov hos olika professioner kring hur vård och rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar kan utformas idag och i framtida sjukvård.

Under kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om:

  • olika neurologiska sjukdomstillstånd
  • teamarbete och rehabiliteringsprocessen
  • aktuella riktlinjer och kunskapsunderlag om evidensbaserade åtgärder
  • personcentrerat arbetssätt och sammanhållen rehabilitering i ett vårdkedjeperspektiv
  • hur förbättringsarbete kan stödjas och genomföras i den egna verksamheten

Kursens genomförande

Kursen ges på kvartsfart och utbildningen sker till stor del på distans, med en del campusförlagda undervisningsmoment. Kursen innehåller föreläsningar men bygger framför allt på studentaktiva lärandemetoder såsom gruppdiskussioner, eget arbete och seminarier. Tid för egna studier kommer att behövas mellan de schemalagda undervisningstillfällena.

Efter kursen

Målet är att du efter avslutad kurs ska ha fått en uppdaterad kunskap om neurologiska sjukdomar och hur man kan arbeta mera personcentrerat genom hela vårdkedjan. Kursen kan ingå som en del i en magister- eller mastersutbildning.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Christina Brogård

E-post: christina [dot] brogardh [at] med [dot] lu [dot] se

Kursansvarig

Ingrid Lindgren

E-post: ingrid [dot] lindgren [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Susanne Destow

E-post: fris_studsoc [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Språkkunskaper motsvarande Svenska 2 och Engelska 6 samt examen på högskolenivå om minst 180 högskolepoäng inom fysioterapi, arbetsterapi, logopedi, omvårdnad, medicin, psykologi, eller socialt arbete.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
3 av vilka 3 är obligatoriska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Neurologisk rehabilitering i ett vårdkedjeperspektiv är 17 083 SEK.