Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Evidensbaserad praktik

Kurs 5 högskolepoäng

Beskrivning

Detta är en valbar, fristående kurs på avancerad nivå som riktar sig till professioner inom hälso- och sjukvården. Kursen kan ingå i en magister- eller masterexamen i medicinsk vetenskap.

Kursens innehåll

Syftet med denna kurs är att du ska erbjudas möjlighet att tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt inom ditt verksamhetsområde.

Under kursen presenteras:

  • teorier och modeller om evidensbaserad praktik.
  • metodik för att kritiskt granska artiklar och andra kunskapsunderlag.
  • metodik för att genomföra en litteraturöversikt.

Kursens genomförande 

Kursen är interprofessionell och i huvudsak nätbaserad med ett fåtal tillfällen förlagda på studieorten. Två obligatoriska träffar på campus är planerade att ske vid kursstart för introduktion och upprop, samt en träff vid kursens slut för examination.

Kursens genomförande bygger på aktivt lärande med både självständigt arbete och deltagande i grupparbete. Under kursen kommer du att granska och diskutera artiklar i grupp, formulera frågeställningar inom ditt egna område samt genomföra och sammanställa litteratursökningar. I kursen ingår ett antal inlämningsuppgifter som är obligatoriska.

Kursen ges på 25 procents studietakt under cirka 20 veckor.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Eva Ekvall Hansson

E-post: eva [dot] ekvall_hansson [at] med [dot] lu [dot] se

Kursansvarig

Elin Östlind

E-post: elin [dot] ostlind [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Susanne Destow

E-post: fris_studsoc [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen från arbetsterapi-, logoped-, audionom-, fysioterapi/sjukgymnast-, sjuksköterske-, respektive röntgensjuksköterskeutbildning eller motsvarande en kandidatexamen (180 högskolepoäng med 15 hp projektarbete) alternativt motsvarande kompetens inom medicinsk vetenskap. Kunskaper i grundläggande svenska, och engelska motsvarande godkänt betyg i engelska 6.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
2 av vilka 2 är obligatoriska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Evidensbaserad praktik är 17 083 SEK.