Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mirjam Katzin, doktorand i juridik

“Jag vill kunna påverka och förändra samhället“

Till Juristprogrammet

Mirjam Katzin är doktorand på juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
”Jag har fria arbetstider och planerar själv mitt arbete. Det innebär förstås mycket egenansvar, men det är det värt! Jag uppskattar också att omges av människor som, liksom jag, brinner mycket för vad de gör och kan vara lika nördigt hängivna!”

Doktoranden och juristen Mirjam Katzin tittar in i kamerna. Foto.

Namn: Mirjam Katzin

Född: 1986

Började studera i Lund: Höstterminen 2005. Hon har bland annat läst idé- och lärdomshistoria, nationalekonomi och statsvetenskap. Mirjam har också läst en termin tyska på en språkskola
i Berlin.

Utbildning: Juristprogrammet 2007-2013. Påbörjade forskarutbildningen 2012. Planerar att vara klar 2018.

Ursprungligen från: Jönköping

Bor: I Malmö

Juristprogrammet

Juristprogrammet vid Juridiska fakulteten i Lund är en av landets sex juristutbildningar och omfattar 270 högskolepoäng, det vill säga 4,5 års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en juristexamen – tidigare juris kandidatexamen – som är en yrkesexamen. Denna examen ger behörighet till yrken som till exempel domare, åklagare, advokat och kronofogde men kan även leda till en mängd andra yrken inom privat och offentlig sektor.

På juridiska fakulteten finns även flera fristående kurser samt tre mastersprogram.

Läs mer på juridiska fakultetens webbplats

Forskarutbildning – så fungerar det

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I praktiken kan det ofta ta lite längre tid. Du har alltid läst några år vid universitetet eller högskolan och tagit en examen, innan du kan söka till forskarutbildningen. Platserna på doktorandutbildningarna utlyses via universitetets tjänst för lediga jobb.

Som forskarstuderande kallas du doktorand och din utbildning avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen.

Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare. De flesta doktorander har någon form av anställning på institutionen. Ofta ingår det i tjänsten att undervisa studenter på grundutbildningen.

I forskarutbildningen ingår dels läskurser, dels arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren. Hur utbildningen är upplagd och vilka krav som ställs skiljer sig till viss del mellan olika fakulteter och ämnen.

Läs mer om utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet