Efter gymnasiet var Cecilia först inne på att bli jurist, sedan kriminalkommissarie, men insåg sedan att hennes största intresse var miljö och natur och började då leta efter utbildningar med den inriktningen.

Cecilia, naturgeografi och ekosystemvetenskap

Född: 1996

Kommer från: Göteborg

Bor: Lund

Utbildning: Naturgeografi och ekosystemvetenskap

Började studera i Lund: ht-17

Förväntad examen: vt-20

Biomedicinstudenten Liza står i labbrock i ett laboratorium

Studenter berättar

Läs fler intervjuer med andra studenter, på andra utbildningar.