Alumn: Administratör på Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling

Julia Fyr har en kandidatexamen i socialantropologi

– Både i tjänsten som fredsobservatör och i min nuvarande tjänst har det varit viktigt att kunna sätta mig in i olika länders kontexter genom att läsa dokumentation och prata med människor. På så sätt känner jag att jag har haft användning av antropologin.

Julia Fyr. Foto

Kortfakta

Namn: Julia Fyr

Arbetsplats: Folke Bernadotteakademin

Titel på nuvarande jobb: Administratör

Typ av examen: Dubbel kandidatexamen

Ämne/huvudområde: Socialantropologi och Personal- och arbetslivsfrågor.

Övriga ämnen/kurser inom examen: Kurs i etnologi- våld, genus och kultur

Examensår: 2016