Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia har en unik förmåga att ge perspektiv på moderna företeelser i samhällsekonomin genom att visa på långsiktiga samband mellan olika faktorer och visa på paralleller i gångna tider och på andra platser. Ekonomisk historia i Lund har en stark forskningsprofil och alla lärare forskar aktivt vid sidan om sin undervisning, vilket ger hög kvalitet på kurserna. Studieobjektet är världens ekonomi med betoning på utvecklingen under 1800- och 1900-talen. Några centrala frågeställningar som behandlas är varför vissa länder blivit rika medan andra förblivit fattiga, vilken roll befolkningsutvecklingen spelar för välstånd och miljöproblem, den ekonomiska tillväxtens sammanhang och mönster i relation till naturresurser och teknisk utveckling, den mänskliga kompetensens utveckling och betydelse på arbetsmarknaden, mäns och kvinnors olika villkor i ekonomin, invandrares villkor på arbetsmarknaden samt hur den ekonomiska teoribildningen förändrats över tiden. Kunskaper om historiska fall av ekonomisk utveckling liksom förmågan att tolka en mängd olika typer av historiska data gör att ekonomisk- historikern har en unik kompetens när det gäller att studera och analysera komplexa relationer i det nutida samhället. Ekonomisk-historisk kompetens är därför användbar på en mängd områden i samhällslivet och på arbetsmarknaden i både privat och offentlig sektor.

Förklaring av utbildningsnivå

Grundnivå för nybörjare
Nybörjarkurser som inte förutsätter att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Grundnivå, ej för nybörjare
Kurser som normalt kräver att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Avancerad nivå
Kurser som generellt kräver att du har läst 90 högskolepoäng inom ett ämne.

Läs om behörighet här

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen