Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Geografi

I geografi studerar man samspelet mellan natur och samhälle. Miljön står i centrum och kurserna i geografi ger kunskaper om hur naturbetingade processer påverkar vår livsmiljö och vilken roll människan spelar i dessa förändringar. Du får träna förmågan att analysera förändringar i landskapet för att förstå landskapet både som resursbas och som en mänsklig livsmiljö. Aspekter som fokuseras är bl.a. klimatets betydelse och hur landformer bildas och förändras. Problem som uppstår vid olika landskapsutnyttjanden studeras globalt och regionalt, liksom landskapets betydelse för kultur och miljö. Ämnet behandlar också hur tekniska, ekonomiska och politiska drivkrafter påverkar handel, flyttningar, transporter, sysselsättning och levnadsvillkor i olika områden och där skapar utveckling och regional framgång respektive tillbakagång. Under studierna lär du dig att söka och arbeta med geografisk information, bl.a. inom GIS (Geografiska Informationssystem). Exkursioner och fältarbeten ingår i de olika kurserna. Genom sin bredd och tvärvetenskaplighet kan geografi kombineras med flera olika ämnen, både natur- och samhällsvetenskapliga. De som har studerat geografi arbetar bland annat som lärare i geografi samt med kultur- och naturmiljöplanering, utvecklingsfrågor och omvärldsanalys. Undervisningen sker i samverkan mellan Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi och Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys.

Förklaring av utbildningsnivå

Grundnivå för nybörjare
Nybörjarkurser som inte förutsätter att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Grundnivå, ej för nybörjare
Kurser som normalt kräver att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Avancerad nivå
Kurser som generellt kräver att du har läst 90 högskolepoäng inom ett ämne.

Läs om behörighet här

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen