Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Geologi

Geologin handlar om vår planets uppbyggnad, tillkomst och historia. Om hur gigantiska bergskedjor bildas, om vulkanernas våldsamma krafter, om jordskalv och tsunamis som kan få förödande konsekvenser och om bergrundens och jordarternas sammansättning. Som geolog lär du dig förstå den fantastiska berättelsen om jordens historia som sträcker sig mer än 4 miljarder år tillbaks i tiden. Bergarter och sediment utgör unika arkiv med vars hjälp man kan rekonstruera forna miljöer. De ger oss kunskap om hur klimatet varierat under olika tidsperioder, om livets utveckling och om kontinenternas eviga rörelser. I dagens moderna samhälle är vi beroende av en rad olika produkter och material som har ett rent geologiskt ursprung t.ex. mineral och malm, naturgrus och olika krossprodukter, kol och olja. En geolog har kunskaper om hur vi ska leta upp och ta tillvara dessa resurser på bästa sätt. Hon eller han har också kunskaper om hur grundvattnet uppträder och rör sig i olika geologiska formationer och kan bedöma spridningsrisker och spridningsvägar för miljöföroreningar. Geologer arbetar på länsstyrelser och kommuner, i konsultfirmor och internationella organisationer med frågor som handlar om naturresursförsörjning, grundvatten, bygg- och anläggningsverksamhet, fysisk planering, miljö- och naturvård.

Förklaring av utbildningsnivå

Grundnivå för nybörjare
Nybörjarkurser som inte förutsätter att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Grundnivå, ej för nybörjare
Kurser som normalt kräver att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Avancerad nivå
Kurser som generellt kräver att du har läst 90 högskolepoäng inom ett ämne.

Läs om behörighet här

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen