Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Matematik

Matematiken har sedan länge varit naturvetenskapens språk och har en grundläggande betydelse för vår förståelse av naturvetenskapliga fenomen. Fysiken skulle svårligen ha utvecklats så långt utan matematikens hjälp. Datavetarna behöver matematiken och omvänt, många matematiska beräkningar utförs med datorstöd. Matematiska modeller spelar en allt större roll inom andra ämnen som teknik, medicin och bioinformatik, nationalekonomi och finans. Matematiker använder och utvecklar de metoder som behövs vid datorsimulering för till exempel krocktester och utformningen av flygplansvingar. Matematiker modellerar biologiska processer, planerar och analyserar riskfaktorstudier samt värderar aktieoptioner med hjälp av komplicerade ekvationer. Grundutbildningen i matematik förmedlar kunskaper som behövs vid studier av andra ämnen samtidigt som den utgör en bas för fortsatta studier i matematik. Matematikstudier tillsammans med studier i matematisk statistik och numerisk analys ger en gedigen matematisk yrkesutbildning. Ämnet kan utgöra huvudämne i kandidat- och magisterexamen.

Förklaring av utbildningsnivå

Grundnivå för nybörjare
Nybörjarkurser som inte förutsätter att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Grundnivå, ej för nybörjare
Kurser som normalt kräver att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Avancerad nivå
Kurser som generellt kräver att du har läst 90 högskolepoäng inom ett ämne.

Läs om behörighet här

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen