Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nationalekonomi

Nationalekonomi handlar om hur samhällsekonomin fungerar. Med utgångspunkt i individers, företags och politikers beslut analyseras och ökas förståelsen för ett brett spektrum av samhällsfrågor. Några exempel på nationalekonomiska områden är globalisering, tillväxt, fattigdom, biståndspolitik, inkomstfördelning, den offentliga sektorns roll och uppgifter, ekonomisk politik, konkurrensfrågor, arbetslöshet, inflation, finansmarknaderna samt hälso- och sjukvårdssektorns organisation och finansiering. Nationalekonomi kan läsas som huvudämne i en examen eller ett program, som en mindre del i ett program eller som enstaka fristående kurs. Nationalekonomer har ett brett arbetsfält och återfinns inom privat näringsliv (t.ex. bank- och finansvärlden), statliga myndigheter (t.ex. Finansdepartementet, andra departement, Kommerskollegium, Riksbanken, Riksskatteverket, Försäkringskassans huvudkontor, Statistiska centralbyrån och Sida), kommuner och landsting, bransch- och arbetstagarorganisationer, massmedia samt i internationella organ (t.ex. EU, FN, IMF, OECD och Världsbanken).

Förklaring av utbildningsnivå

Grundnivå för nybörjare
Nybörjarkurser som inte förutsätter att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Grundnivå, ej för nybörjare
Kurser som normalt kräver att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Avancerad nivå
Kurser som generellt kräver att du har läst 90 högskolepoäng inom ett ämne.

Läs om behörighet här

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen