Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pedagogik

Varför ser den svenska skolan ut som den gör? Hur kan man förändra en arbetsorganisation med hjälp av utbildning? Vad betyder det mångkulturella samhället för barns och ungdomars utveckling? Kan man lära sig att bli en bra chef? Varför ska man utvärdera utbildningsinsatser - och hur gör man egentligen? Detta är exempel på frågeställningar inom ämnet pedagogik. Ämnet syftar till att beskriva, förstå och förändra processer inom fostran, undervisning och utbildning. Man studerar hur människans kunskaper, färdigheter och värderingar förändras i samspel med hennes omgivning och hur samhälleliga och kulturella villkor påverkar dessa processer. Utbildningen förbereder för en rad olika arbetsuppgifter inom förskola, skola och högskola, inom statlig och kommunal förvaltning, i näringslivet och i olika organisationer- områden där det finns behov av personal med kompetens att arbeta med utrednings-, planerings-, utvecklings- och utvärderingsuppgifter. Pedagoger medverkar i internationella projekt (t.ex. inom SIDA) som syftar till att bygga upp utbildningsorganisationer i utvecklingsländer. Pedagoger arbetar också, ofta som konsulter, med organisations- och kompetensutveckling. Andra arbetsuppgifter för pedagoger finns inom så skiftande områden som läromedelsproduktion, folkbildning, media och reklam samt vård och omsorg.

Förklaring av utbildningsnivå

Grundnivå för nybörjare
Nybörjarkurser som inte förutsätter att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Grundnivå, ej för nybörjare
Kurser som normalt kräver att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Avancerad nivå
Kurser som generellt kräver att du har läst 90 högskolepoäng inom ett ämne.

Läs om behörighet här

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen