Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rättssociologi

Rättssociologi är ämnet för dig som är intresserad av sociala normer, lag och rätt. Intressanta rättssociologiska frågor är; Vilka funktioner har normer och rättsregler i familjen, på arbetsplatsen och i samhället? Vilka samhällsförhållanden leder till att lagar stiftas eller att lagar reformeras? Får lagar avsedda effekter?

Efter dina studier i rättssociologi kommer du att ha kunskap om sociala normers och rättsreglers uppkomst, tillämpning, effekter och funktioner. Du kommer också att ha en förståelse för rättens möjligheter och begränsningar samt rättens beroende av det omgivande samhället. Därutöver kommer du att ha färdigheter i att utreda, utvärdera och vetenskapligt analysera sociala normer och lagar.

Kurser i rättssociologi kan kombineras med andra kurser till en filosofie kandidat-, magister- eller mastersexamen med fördjupning i rättssociologi. Studenter som har avlagt en sådan examen arbetar bland annat som utredare, utvärderare eller handläggare inom EU, vid statliga myndigheter, såsom Barnombudsmannen, och i organisationer t.ex. Rädda Barnen samt i kommuner och landsting. Kurser i rättssociologi kan också ingå i en juristexamen. Studenter som har läst rättssociologi och har avlagt en sådan examen arbetar exempelvis med utredande och handläggande tjänster inom Domstols-, Migrations- och Kriminalvårdsverket, på Polismyndigheten samt Socialstyrelsen.

Förklaring av utbildningsnivå

Grundnivå för nybörjare
Nybörjarkurser som inte förutsätter att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Grundnivå, ej för nybörjare
Kurser som normalt kräver att du har studerat på högskola eller universitet tidigare.

Avancerad nivå
Kurser som generellt kräver att du har läst 90 högskolepoäng inom ett ämne.

Läs om behörighet här

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen