Birgit Modén

Email: birgit [dot] moden [at] med [dot] lu [dot] se

Forskarstuderande vid Socialmedicin och hälsopolitik
Telefon: +46 40 39 13 96
Mobil: +46 70 246 50 39
Rumsnummer: 60-12-034