Jenny Loftrup

E-post: jenny [dot] loftrup [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Journalist vid Kommunikativt verksamhetsstöd
Mobil: +46 72 519 53 05
Rumsnummer: Rum 211, vån 2
Besöksadress: Botaniska Museet, Östra Vallgatan 18, Lunf

Beskrivning

Jag är redaktör för Lunds universitets magasin, LUM.